Reklamace zboží

Reklamace a vrácení zboží

Při uzavření kupní smlouvy prostřednictvím prostředků komunikace na dálku má kupující právo odstoupit od kupní smlouvy bez udání důvodu do 14 dnů od převzetí zboží, kdy v této lhůtě musí kupující doručit prodávajícímu úkon, se kterým současná platná právní úprava spojuje projev vůle směřující k odstoupení od smlouvy. Kupující může toto své právo na odstoupení od smlouvy realizovat tím, že buď doručí zboží osobně na prodejnu prodávajícího spolu s projevem vůle od smlouvy odstoupit, nebo na vlastní náklady zašle zboží prodávajícímu na jeho adresu prostřednictvím některého z přepravců spolu s písemným projevem vůle od smlouvy odstoupit. Při odstoupení od kupní smlouvy kupujícím spotřebitelem ve lhůtě 14 dnů ve smyslu § 1829 odst. 7 obch. z. má kupující právo odstoupit bez jakékoliv sankce, tím není dotčen nárok prodávajícího na úhradu nákladů spojených s vrácením zboží.


Zboží by mělo být při využití práva na odstoupení od smlouvy vráceno kompletní, pokud možno v původním obalu bez známek užívání včetně veškerého příslušenství, záručních listů a návodů. Při splnění všech výše uvedených podmínek pro vrácení zboží, vám peníze za zboží budou zaslány převodem na váš účet, a to nejpozději do 14 dnů od odstoupení od smlouvy. Kupující nemá nárok na náhradu nákladů, které uhradil prodávajícímu v souvislosti s dodáním zboží přepravcem zpět.

 

Vrácení peněz lze uplatnit, pokud jsou dodrženy tyto podmínky:

 •  Právo na vrácení peněz platí 14 kalendářních dní od přijetí zboží zákazníkem
 •  Po přijetí zboží musí být do 14 dní odesláno zpět prodávajícímu
 •  Prodávající má právo ponížit vracenou částku o chybějící části zboží či poničení zboží zákazníkem (vynaložené náklady pro uvedení do původního stavu)

 

Reklamaci zboží lze uplatnit, pokud jsou dodrženy tyto podmínky:

 •  Doba záruky zboží je v závislosti na typu produktů, většinou však 2 roky (pokud není u produktu uvedeno, automaticky je to vždy 2 roky)
 •  Reklamace je uznána pokud Vám zboží dorazilo poškozené (prokazatelná vada) či neodpovídá jeho popisu a zobrazení na webu
 •  Pokud zboží bylo doručeno poškozené, zákazník je povinen toto neprodleně oznámit prodejci a to nejpozději do 14 dní od doručení
 •  Zboží by mělo být pro odpovídající posouzení vrácené kompletně a to na adresu skladu firmy (níže v textu)
 •  Reklamace bude řádně posouzena a vyhodnocena, nejpozději do 30 kalendářních dní. V případě uznání reklamace bude zboží buď vyměněno za nové zboží či za něj vrácena celková částka, obvykle dle dohody se zákazníkem.

 

Odeslání objednávky zpět:

 •  Zašlete na:

       Ing. Renata Břeňová
       Řikovice 31
       570 01 Morašice

 •  K objednávce napište základní popis reklamace, vadu produktu a kontaktní údaje včetně adresy, telefonu a číslo účtu pro případné vrácení peněz
 •  Nezasílejte na dobírku! takové zásilky nebudou převzaty

 

Ohledně dalších informací se na nás v případě potřeby obraťte na emailové adrese info@hruskovec.cz

Zpět do obchodu